Čitanje nota kod nastavnika Ivana Tomasa

Čitanje nota jedna je od osnovnih oblasti u izučavanju predmeta Solfeđo.

Naši nastavnici su se potrudili da i najmlađim učenicima pripreme materijal za čitanje nota.

Ovog puta dijelimo materijal nastavnika Ivana Tomasa.