Nakon osvojenih 100 poena na Međunarodnom pijanističkom takmičenju u Tivtu, Anika nastavlja da niže uspjehe:

  • PRVA NAGRADA (96 poena) – 10. Međunarodno takmičenje “Città di San Donnà di Piave”, Venecija
  • PRVA NAGRADA, LAUREAT (100 poena) – 1. Međunarodno pijanističko takmičenje Trebinje Classic

ČESTITAMO ANIKI I PROFESORICI MAJI KRKOTIĆ NA POSTIGNUTOM VELIKOM USPJEHU!