Na 13. Međunarodnom festivalu “Harmonika fest” pobjednici dvije kategorije učenici iz klase Ilić Miroslava

 • Balaban Petar, pobjednik VII kategorije (97,28),
 • Trio harmonika: Janjušević Lazar, Adžić Vladimir i Balaban Petar, pobjednici III kat. kamerna muzika (96,25)

Na takmičenju ostvarili zapažene rezultate i učenici:

 • Trio harmonika: Đurić Pavle, Kolarević Haris i Poturica Igor – Druga nagrada (88,75), kamerna muz. III kat.
  klasa: Merdović Irena
 • Đurić Pavle – Prva nagrada (90,42), VII kat.
  klasa: Vujačić Sava
 • Šoškić Ognjen – Druga nagrada (86), I kat.
  klasa: Vujačić Sava
 • Sekulić Andrej – Druga nagrada (89), IV kat.
  klasa: Lalović Aleksandra
 • Poturica Igor – Treća nagrada (75,42), VIII kat.
  klasa: Lalović Aleksandra
 • Duo harmonika Cimert Viktor i Sekulić Andrej – Treća nagrada (79), kamerna muz. II kat.
  klasa: Lalović Aleksandra
 • Trio flauta: Raičević Miljana, Kerović Hana i Džuver Katarina – Prva nagrada (91), kamerna muz. I kat.
  klasa: Dedić Biljana
 • Duo flauta: Obradović Nina i Radonjić Đina – Druga nagrada (83,50), kamerna muz. I kat.
  klasa: Strunjaš Popović Jelena
 • Trio flauta: Popović Nađa, Jovanović Jelena i Radonjić Vasja – Treća nagrada (75), kamerna muz. II kat.
  klasa: Strunjaš Popović Jelena

Čestitamo svim učenicima i profesorima na ostvarenom uspjehu!