Domaći zadatak iz teorije džeza naše Manje Radoičić

Predlažemo da, prije nego krenete sa uživanjem u slušanje izvođenja legende džez muzike, Dejv Brubeck-a, pročitate domaći zadatak, koji je odradila naša Manja Radoičić.

Predmet: Teorija džeza
Učenica: Manja Radoičić, III razred srednje muzičke škole, muzički izvođač-klavirista
Nastavnik: Milorad Šule Jovović

Bravo za Manju 💜 i njenog nastavnika Šuleta 💙!

Dejv Brubek (Dave Brubeck) – 1920-2012.

Legenda džez muzike, pijanista Dejv Brubek stekao je svjetsku slavu izvodeći svoje kompozicije „Blue Rondo a la Turk“, „Three To Get Ready“, „In Your Own Sweet Way“ i „Duke“… koje se smatraju klasicima ovog muzičkog žanra.
Rođen je 6. decembra 1920. godine, u Konkordu u Kaliforniji. U mladosti je vodio orkestar od dvanaest muzičara. Studirao je harmoniju i kompoziciju. Godine 1946. osnovao je eksperimentalni oktet, a potom vodio trio, koji je kasnije uspješno proširio u kvartet (1951).
Za izuzetan doprinos američkoj i svjetskoj umjetnosti primio je mnogobrojna priznanja i nagrade – „Grammyja“ i “BBC Jazz” za životno djelo, “Bendžamin Frenklin”, National Medal of the Arts, Smithsonian Medal… Američka Kongresna biblioteka proglasila ga je „živom legendom“. Za svoj doprinos muzičkoj umjetnosti dobio je i zvijezdu na holivudskom Bulevaru slavnih.
Opirao se konvencijama koje su nametane džez muzici i u svojim kompozicijama koristio je neuobičajene promjene taktova, kontraritmove, metriku i tonalitete. Sa svojim kvartetom, 50-ih i 60-ih godina XX vijeka veka postigao je slavu do tada gotovo nezamislivu za izvođače džeza, prodavši na milione albuma.
Brubek je nastupao sa velikanima džeza kao što su Djuk Elington i Ela Ficdžerald i dokazao da džez može biti dostupan širokim masama.
The Dave Brubeck Quartet bio je jedan od najvećih džez ansambala, koji je Brubek vodio sa saksofonistom Polom Desmondom, pored kojeg su originalno nastupali i bubjar Džo Morelo i kontrabasista Eugen Vrajt. Dugo vremena su nastupali u noćnom klubu Blackhawk u San Francisku, a potom su počeli sticati popularnost na univerzitetima, izdavši seriju albuma s naslovima kao Jazz at Oberlin, Jazz Goes to College i Jazz Goes to Junior College.
Njegov album „Time Out“, iz 1959. godine, koji je brzo dostigao platinasti tiraž, bio je značajan zbog inovativne, neuobičajene promjene taktova, što je bio rezultat Brubekovog obrazovanja kao klasičnog pijaniste…Najpoznatije kompozicije na njemu su: „Blue Rondo à la Turk“, „Pick Up Sticks“, a prvenstveno „Take Five“, jedina čiji autor nije bio Brubek već Desmond, najprodavanija je džez singlica svih vremena.
Vrhuncem karijere im se obično smatra klasični live album „At Carnegie Hall“ iz 1963.
„Klasični“ The Dave Brubeck Quartet raspušten je 1967.
Svojim sastavima Brubek je vješto istražio mnoge ritmičke figure, unoseći u metriku džeza nove ritmove (valcer, rumbu i druge plesove), istovremeno donoseći izuzetno snažne improvizacije na klaviru.
Umro je u gradiću Norvolk u Konektikatu 5. decembra 2012. godine.

Posted in Ostalo | Comments closed

Jedan od načina da ugrijemo ovaj hladni aprilski dan je jazz muzika

Dijelimo dva linka jazz standarda, koji se su, inače, dio programa izbornog predmeta Džez instrument.

Uživajmo uz Miles Davis-s i Bill Evans-a, a po preporuci našeg kolege Milorada Šuleta Jovovića.

 

Posted in Ostalo | Comments closed

Naša Sara Krković je sjajno odradila svoj zadatak iz predmeta Savremena igra

Predmet: Savremena igra, srednja baletska škola
Učenica: Sara Krković, II razred
Zadatak: Parterna kombinacija
Nastavnica: Tamara Vujošević Mandić

Osim Sare, i ostale učenice srednje baletske škole ulažu velike napore da odrade zadatke.

Bravo za Saru  i njenu nastavnicu Tamaru !

Posted in Ostalo | Comments closed

Osnovna baletska škola

I RAZRED, BALETSKI ŠTAP

Postavka tri vježbe plié, tendu battement, battement jeté na baletskom štapu posvjećena je aplomb-u, zatim formi ruke u 2. poziciji, razvoju demi pli­é-a, “čistoći” V pozicije, radu glave pri battement tendu i jeté en face.

Demi plié i grand plié (I, II, IV i V poz.); Statične ruke u 2.poziciji pri izvođenju demi plié-a i port de brass rukama pri izvođenju relevé-a i grand plié-a. Tendu battement po V pozciji (na dva), sa statičnim rukama u 2. poziciji i u kombinaciji sa demi plié -om. Battement jeté po V poziciji u kombinaciji sa battement jeté pique.

 

II RAZRED, BALETSKI ŠTAP

Postavka ovog baletskog štapa fokusirana je na osnaživanje poluprsta, na sticanje osjećaja za suzdržano spuštanje sa relevé-a, precizne epaulemente-a (efface, croise i écarté); na korišćenju poda tj. stopala u battement tendu i battement jeté; uvođenje pokreta ruku u kombinaciji sa nogama (port de brass) odnosno korišćenje corpus-a u klasičnom baletu.

Sastoji se od sledećih elemenata klasičnog baleta: reverans(poklon), demi i grand plié (I-V poz.), battement tendu (u kombinaciji sa plié-om i fleksom, uz izvođenje na male poze), battement jeté (u kombinaciji sa jeté pique i jeté passe par terre), rond de jambe par terre (u kombinaciji sa sporim-razloženim grand rond-om en dehors i en dedans i grand fouette-om), battement fondu (na relvé i plié relevé sa demi rondom na 45 stepeni), battement frappe sa razloženim double frappé, rond de jambe en l’air (sa razloženim temps relevé i tombe coupé), battement développé (u epaulement-ima écarté nazad i naprijed), petit battement (na poluprstima, razložen i u kombinaciji sa fouette par terre iz poze u pozu), grand battement (sa zadrškom na point-u pri zatvaranju i u kombinaciji sa grand battements pique, i uz izvođenje na epaulement-e efface, croise i écarté).

 

III RAZRED, BALETSKI ŠTAP

Postavka ovog baletskog štapa fokusirana je na prenos težišta s jedne noge na drugu, razvoj stopala i uvježbavanje pirouette-a iz V pozicije.
Sastoji se od sledećih elemenata klasičnog baleta: reverans (poklon), demi i grand plié (I-V pozicija sa uvođenjem ruku, tj. port de brass-a pri demi plié-u), battement tendu na sve epaulemente i sa port de brass, battement jeté (u kombinaciji sa cou de pied i malim développé), rond de jambe par terre, battement fondu (na epaulement-e i unutrašnjom nogom), battement frappe (u kombinaciji sa battement développé soutenu preko 90 stepeni), rond de jambe en l’air (u kombinaciji sa temps leve), petit battement sa port de brass I corpusom (u kombinaciji sa pirouette iz V pozicije en dehors i en dedans, kao i tombe sa poluokretom), battement développé (na poluprstima, en face i u svim epaulement-ima, I unutrašnjom nogom), grand battement.

 

 

IV RAZRED, BALETSKI ŠTAP

Postavka ovog baletskog štapa fokusirana je na sticanje osjećaja za precizne epaulemente-a (efface, croise i écarté); na čistoći pozicija i ispruženosti koljena i rada potporne noge u battement tendu i battement jeté; na povišavanju i snazi nogu u adagio-u.

Sastoji se od sledećih elemenata klasičnog baleta: demi i grand plié (I-V pozicija), battement tendu (sa promenom epaulement-a i port de brass-om, kao i u kombinaciji sa temps lié), battement jeté (u kombinaciji sa jeté pique u rondu i flic-flac sa završetkom na développé naprijed i nazad en face), rond de jambe par terre (u kombinaciji sa rond de jambe na plié, sporim-razloženim grand rond de jambe jeté-om en dehors i en dedans i releve land-om na relevé), battement fondu (u kombinaciji sa double battement fondu, fouette-om na 45 stepeni i tour fouette-om), battement frappe (u kombinaciji sa double frappe, sa soutenu-om na ceo krug, i pirouette-ima iz V pozicije en dehors i en dedans), rond de jambe en l’air (u kombinaciji sa temps leve en dehors i en dedans, tj. pripremom za tour fouette, i single i double tour fouette), petit battement (sa 3. port de brass-om en dehors i en dedans; u kombinaciji sa double frappe sa završetkom na plié i fouette par terre), battement développé (na plié sa port de brass nazad i naprijed, u kombinaciji sa grand demi rondom, sa pas tombé, kao i na epaulement-e éffacé i écarté), grand battement (sa dizanjem na poluprste, u epaulement-ima i u kombinaciji sa grand battements anveloppé i développé).

 

V RAZRED, BALETSKI ŠTAP

Postavka ovog baletskog štapa je prije svega fokusirana na izražajnost corpusa, na okrete (pirouette en dehors i en dedans iz V pozicije, flic-flac en dehors i en dedans sa završetkom na male i velike poze éffacé i en face, single i double tour fouette, kao i grand fouette na pola kruga), kao i na razvoj dubokog port de brass-a nazad.

Sastoji se od sledećih elemenata klasičnog baleta: reverans (poklon), demi i grand plié (I-V poz., sa izraženim cropus-om tj. port de brass-ima), battement tendu (u kombinaciji sa double tendu i demi plié po V i II poz.; na epaulement éffacé nazad i naprijed u kombinaciji sa cou-de-pied praćen sa port de brass-om), battement jeté (u kombinaciji jeté pique sa demi rond-om i flic-flac en dehors i en dedans sa završetkom u male poze éffacé naprijed i nazad), rond de jambe par terre (u kombinaciji sa grand fouette-om en dedans i en dehors, sa grand rondom na 90 stepeni en dehors i en dedans i grand rond de jambe jeté-om en dehors i en dedans), battement fondu (u kombinaciji sa fouette en dehors i en dedans i double tour fouette-om sa završetkom na velike poze), rond de jambe en l’air (u kombinaciji sa rond en l’air na plié i double rond en l’air, kao i double tour fouette en dehors i en dedans), battement frappé sa petit battement (u kombinaciji sa pirouette-ima en dehors i en dedans iz V pozicije), battement développé, grand battement (u kombinaciji sa grand battement demi rond i grand battement passé par terre).

 

VI RAZRED, BALETSKI ŠTAP

Postavka ovog baletskog štapa je prije svega fokusirana na razvijanju izražajnosti corpusa, na jačanju rélevé-a, na razvoju rada potkolenice i stopala kod cou-de-pied-a, développé-a i anveloppé-a i na okrete (pirouette en dehors, en dedans, tour fouette, uzastopne okrete, kao i grand fouette na pola kruga).

Sastoji se od sledećih elemenata klasičnog baleta: reverans (poklon), demi i grand plié (I-V pozicija sa izražajnim corpus-om i port de brassima naprijed, u stranu i nazad), battement tendu (sa izraženim cropus-om tj. port de brass-ima, u kombinaciji sa anveloppé -om, sa cou-de-pied-om, sa fouette-om par terre i soutenu okretom), battement jeté (u kombinaciji sa cou-de-pied-om i anveloppé –om na relevé), rond de jambe par terre (sa kontinuiranim radom corpus-a i slivenim prelascima u male poze i / ili fouette par terre), battement fondu (u kombinaciji sa polukretom (radna noga na passe ili na 45 stepeni), i u kombinaciji sa soutenu okretom (ceo krug), sa battement développé soutenu-om preko 90 stepeni i fouette okretom sa završetkom na développé a la seconde), rond de jambe en l’air (u kombinaciji sa tour fouette-om en dehors i en dedans), petit battement (u brzom tempu i u kombinaciji sa dva uzastopna pirouette-a an dehors en dedans; i u kombinaciji sa flic-flac en tournant sa završetkom u veliku pozu développé éffacé naprijed), adagio, grand battement (u kombinaciji sa grand battement développé na rélevé, anveloppé rélevé, sa passe rélevé -om, i brzim grand fouette-om).

 

Posted in Ostalo | Comments closed

Gitare, kao jednog od najpopularnijeg instrumenta, nikad dosta

Još jedan učenik V razreda sa odsjeka Gitare vrijedno vježba.
Jovan Šekularac 💙, iz klase Branislava Mašanovića, svira Andantino, M. Carcassi-ja.

Posted in Ostalo | Comments closed

Nismo uskraćeni ni za zvuke tambure

Sofija Lainović pohađa II razred šestogodišnje muzičke škole, odsjek Tambura, i šalje nam svoje izvođenje Tamburaške etide, B. Stojanovića.

Sofija pohađa predmet Tambura u klasi nastavnice Majde Redžepagić.

Posted in Ostalo | Comments closed

Za našu Mariju Anđelić nema prepreka

Mnogi naši učenici pripremali su se za velika internacionalna takmičenja. Međutim, ove školske godine neće imati priliku da pokažu svoja izvođačka umijeća i pozitivni takmičarski duh.

Marija Anđelić, V razred, jedan je od učenika kojima je uskraćena prilika da se pojavi na takmičenju ove školske godine. Međutim, to je ne spriječava da nastavi sa redovnim i ozbiljnim vježbanjem.

Molimo vas sve da obratite pažnju na kakvom instrumentu Marija vježba – klavijaturi, neadekvatnom instrumentu za ovako ozbiljan program.
To govori o velikom talentu i radu naših učenika i nastavnika, koji, zajedno, iz gotovo ničega, osvajaju međunarodne scene, važne nagrade, nastavljaju školovanje na priznatim svjetskim akademijama.

Bravo za Mariju💚, bravo za njenu nastavnicu Idu Muratagić ❤️!

Na snimku možete poslušati Marijino izvođenje programa:
-Marko Tajćević: Srpska igra br.2
-W. A. Mozart: Sonatina C-dur, I stav
-F. Burgmuller: Etida op.100
-D. Zipoli: Sarabanda g-moll

 

Posted in Ostalo | Comments closed

Naši najmlađi učenici su neumorni

Marija Biskupović, učenica II razreda, odsjek Flauta, iz klase Dijane Orlandić, ovih dana vježba ”Rusku narodnu pjesmu”.

 

 

 
Posted in Ostalo | Comments closed

”Weep o mine eyes”

Jedna od kompozicija na kojoj rade učenici srednje muzičke škole sa direktoricom Zojom Đurović  je ”Weep o mine eyes”, John Bennet-a.

Ovo je jedna od zadatih kompozicija iz predmeta Hor, a notni i zvučni zapis kompozicije, možete naći na linku ispod.

Posted in Ostalo | Comments closed

Saša Barjaktarović, nastavnik Horskog pjevanja, svakodnevno putem mail-a dobija snimke domaćih zadataka učenika

Domaći zadatak učenice Maja Petrić 💛, V razred, koja se potrudila da uz matricu navježba zadatu kompoziciju.

 

Talentovana Anja Jestrović 💛, učenica V razreda, zadatu kompoziciju navježbala je a capella. 

 

Posted in Ostalo | Comments closed