Majda Redžepagić

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 13:00-14:00 PJ Tuzi
  • utorak: 12:20-13:20 PJ Tuzi
  • srijeda: 12:20-13:20 PJ Tuzi
  • četvrtak: 09:00-11:00 PJ Tološi 17:00-19:00
  • petak: 10:30-12:30 PJ Tološi