Dražen Joković

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 17:00-18:30
  • utorak: 09:00-16:30
  • srijeda: 17:00-18:30
  • četvrtak: 09:00-15:30; 17:00-18:45
  • petak: 08:20-09:05