Zoja Đurović

Rođena je u Podgorici.

Završila je osnovnu  i srednju muzičku školu “Vasa Pavić” u Podgorici i nosilac je diplome “Luča”. Na Muzičkoj akademiji je završila pedagoško-teorijski odsjek sa prosječnom ocjenom 9,53 i odsjek za dirigovanje, sa prosječnom ocjenom 9,70. Kao najboljem studentu II godine dodijleljena joj je nagrada “19.DECEMBAR”.

Po završetku studija nastavila je da radi u Srednjoj muzičkoj školi “Vasa Pavić” u Podgorici, kao profesor solfeđa i sviranja horskih  partitura, a na Muzičkoj akademiji kao asistent pripravnik na predmetu Sviranje horskih partitura.

Od 1989-1992. godine boravila je u Mostaru, gdje je bila dirigent Gradskog hora “Abrašević”.  Sa njim je osvojila I mjesto na Takmičenju horova Hercegovine i ostvarila značajne horske projekte.

Od septembra 1992. ponovo počinje da radi u Muzičkoj školi “Vasa Pavic”, gdje i danas radi kao profesor solfeđa i hora.

Osim ovih aktivnosti, radi i u KUD “Stanko Dragojević“, kao drugi dirigent. Upravo sa ovim horom imala je svoj dirigentski debi, u 18-oj godini, sa Mokranjčevom IX rukoveti.

Dugo godina pjevala je u Ženskom vokalnom kvartetu “Veselice”, koji uspješno njeguje, pored ostalog, crnogorsku izvornu muziku.
Već 4 godine je  članica i vođa Ženskog vokalnog sastava “Alata”, koji izvodi kompozicije raznovrsnih žanrova.
Od 2002. godine je umjetnički direktor renomiranog Festivala dječije pjesme “Naša radost”.
Sa Crnogorskim kamernim orkestrom je kao gost-dirigent izvela djela Vivaldija, Hendla i Mocarta 2007. godine.

Međutim, najveće zadovoljstvo nalazi u radu sa Ženskim horom Srednje muzičke škole. Sa njim je postigla značajne uspjehe. Na  državnim takmičenjima je osvojila pet zlatnih (jednu specijalnu) i dvije srebrne lire. Na nekadašnjem Saveznom Takmičenju horova u Beogradu, 2000. godine,ovaj hor je osvojio specijalnu nagradu (100 poena). Jula 2001. godine na Horskom festivalu “Bodensee” u Friedrichshafen-u (Njemačka), hor je svojim uspješnim nastupima obezbijedio mjesto u Evropskoj uniji horova.

Takođe, učestvovala je u pripremi i izvođenju opere “Artilerija Rustikana”, Ruseta Paunovskog (2008.), “Montenegro Jazz Suite”, djela njujorškog džez muzičara Patric O’Leary-a, koji je  obradio nekoliko crnogorskih izvornih pjesama u džez maniru. Takođe je učestvovala u pripremi Frankofonog koncerta u martu 2010.godine u saradnji sa ambasadom Francuske za manifestaciju “Dani frankofonije”. Sada je u pripremi djelo “Misa za tri glasa” Andrea Kaplea, koje će ujedno biti i njen magistarski koncert.

Sa ovim horom je nastupala i  na velikom broju manifestacija, jubileja, konvencija.

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 7.30-10.55
  • utorak: 16.30-18.00
  • srijeda: 8.20-10.55
  • četvrtak: 8.20-10.55, 16.30-18.00
  • petak: 10.10-13.35