Olivera Merker


Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 9.20-12.40
  • utorak: 13.40-18.30
  • srijeda: 9.20-12.40
  • četvrtak: 15.30-18.30
  • petak: 13.40-17.05