Milivoje Pićurić

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 08:20-13:35
  • utorak: 08:20-12:40
  • srijeda: 09:20-12:40
  • četvrtak: 10:10-13:35
  • petak: 10:10-14:25