Ivan Tomas

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 14:30-18:45
  • utorak: 08:20-12:40
  • srijeda: 14:30-18:45
  • četvrtak:  08:20-10:55
  • petak: 11:05-12:40