Ivan Tomas

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 13:40-19:40
  • utorak: 08:20-11:50
  • srijeda: 14:30-19:40
  • četvrtak:  08:20-10:05
  • petak: 11:05-12:40