Daša Begović

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 08:20-12:40
  • utorak: 13:40-19:30
  • srijeda: 08:20-12:40; 17:15-18:00
  • četvrtak: 17:15-19:30
  • petak: 13:40-17:15