Ivana Pekić

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 14:00-17:45
  • utorak: 12:30-16:30
  • srijeda: 12:00-16:30
  • četvrtak: 13:45-16:00
  • petak: 13:45-16:45