Dubravka Živković

Dubravka Babović rođena je 31. oktobra 1976. godine. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću diplomirala je 2004, na odsjeku za istoriju i geografiju.

U školi “Vasa Pavić” je od 2004. godine angažovana kao profesor istorije i geografije.

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 09:20-10:55
  • utorak: 11:05-12:40
  • srijeda: 11:55-12:40
  • četvrtak: 09:20-10:55
  • petak: 12:50-13:35