Dubravka Živković

Dubravka Babović rođena je 31. oktobra 1976. godine. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću diplomirala je 2004, na odsjeku za istoriju i geografiju.

U školi “Vasa Pavić” je od 2004. godine angažovana kao profesor istorije i geografije.

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 08:20-10:05
  • srijeda: 08:20-10:05
  • četvrtak: 09:20-13:35