Ana Bošković

Ana Bošković, profesor maternjeg jezika i književnosti. Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, na katedri za jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik. Radi u Umjetničkoj školi za muziku i balet “Vasa Pavić” od 1994. godine.

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 09:30-15:30
  • utorak: 09:00-14:00
  • srijeda: 09:30-15:30
  • četvrtak: 12:30-14:30
  • petak: 09:00-13:30