Milena Nikočević

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 13:30-19:15
  • utorak: 13:45-18:00
  • srijeda: 13:45-19:15
  • četvrtak: 08:05-11:50
  • petak: 14:00-18:00