Aleksandra Belević Lalović

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 12:45-17:15
  • utorak: 13:00-17:45
  • srijeda: 12:45-15:45
  • četvrtak: 14:15-17:45
  • petak: 09:15-10:30