Aleksandra Belević Lalović

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 10:40-20:00
  • utorak: 15:30-19:00
  • srijeda: 13:30-15:45
  • četvrtak: 13:30-17:00
  • petak: 11:30-15.30