Slobodan Janković


Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 15:15-18:05
  • utorak: 13:25-15:30
  • srijeda: 09:30-13:30; 17:15-18:30
  • četvrtak: 15:30-17:30
  • petak: 09:30-13:30