Kristina Hadž Dinić


Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak:  17:15-18:30
  • utorak: 09:00-12:00; 14:30-18:45
  • srijeda. 17:15-18:30
  • četvrtak: 14:30-18:45
  • petak: 9:00-12:00