Jovana Novaković

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 11:55-13:15, 16:15-20:20
  • utorak: 09:30-15:00
  • srijeda: 11:55-13:15, 17:00-19:45
  • četvrtak: 10:30-15:15
  • petak:  11:05-12:35