Veselin Bogićević


Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 13:10-19:15
  • utorak:08:50-14:25
  • srijeda: 09:05-10:05; 13:10-19:15
  • četvrtak: 08:50-11:05; 15:30-16:15
  • petak: 09:10-12:40