Jelena Strunjaš

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 09:35-10:35; 19:00-19:45
  • utorak: 19:30-20:00
  • srijeda: 07:50-12:05; 17:30-18:30
  • petak: 07:50-12:05; 17:30-18:30