Jelena Strunjaš

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 17:30-20:00
  • utorak: 08:30-20:30
  • srijeda: 17:30-20:15
  • četvrtak: 16:45-19:45
  • petak: 10:10-12:30