Dijana Lompar Orlandić

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 9:30-11:30
  • utorak: 16:00-20:30
  • srijeda: 9:30-12:00; 17:30-18:00
  • četvrtak: 16:00-20:30
  • petak: 11:00-12:30