Luka Đačić

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 14:30-18:15
  • utorak: 12:05-18:15
  • srijeda: 14:30-18:00
  • četvrtak: 09:15-11:45; 14:30-16:05
  • petak: 09:15-12:15