Davor Novak

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 07:30-11:45;  14:30-16:00
  • utorak: 09:30-11:45; 14:30-19:15
  • srijeda: 11:00-11:45; 15:15-17:00
  • četvrtak: 08:00-10:45; 13:45-15:15
  • petak: 07:45-09:15; 10:55-15:15