Orkestar harmonika

VII, VIII, IX razred osnovne muzičke škole

I razred srednje muzičke škole

 

Koliko god bilo teško, nastava iz predmeta grupnog muziciranja, redovno se realizuje.

Učenici koji pohađaju Orkestar harmonika u klasi nastavnice Irene Merdović dobili su zadatu kompoziciju, kao i zadatke, tj. instrukcije za dalje vježbanje.

Zadata kompozicija je poznata narodna pjesma ”Jovano, Jovanke” u aranžmanu Predraga Radisavljevića.

Na linku možete pogledate notni zapis ovog aranžmana: Jovano Jovanke – Score

 

Posted in Ostalo | Comments closed

Svim srcem uz Italiju

Narodu Italije, djeci i profesorima, velika i topla podrška svih nas, cijelog kolektiva “Vase Pavić”! 

Naš dječji hor, snimak sa ‘Večeri italijanske muzike’ u Crnogorskom narodnom pozorištu, prije ove zajedničke nevolje.

Volimo vas i mislimo na vas.

Forza Italia!


Al popolo italiano, agli studenti e ai professori.

La scuola “Vasa Pavic” vi manda un grande abbraccio e sostegno!

Il Piccolo coro di “Vasa Pavic”, al ‘Concerto della musica italiana’ svoltosi prima di questa avversità.

I nostri pensieri sono rivolti a voi. Vi vogliamo bene.
In bocca al lupo.

Forza Italia!

 

 

Posted in Ostalo | Comments closed

Online nastava u PJ Tuzi

Online nastava se realizuje i u našim područnim odjeljenjima.

Koliko god situacija bila teška u nekim opštinama, naši najmlađi učenici, uz podršku nastavnika, uvijek su na visini zadatka. 

Arianit Đokaj, II razred Područnog odjeljenja Tuzi, pohađa odsjek Klarinet u klasi nastavnice Milene Kankaraš, a ovih dana vježba zadatu kompoziciju ”Blistaj, blistaj zvijezdo mala”. 


Mësimi online realizohet dhe në paralelet tona.

Sado që e vështirë është situata në disa komuna, nxënësit tonë më të rinj, me mbështetjen e mësimdhënëses, janë në nivelin e duhur. 

Arianit Gjokaj, klasa e II-të, paralelja Tuz, në klasen e arsimtares Milena Kankarash, i cili këto ditë studjon kompozimin ‘”Twinkle, twinkle little star”.

 

Posted in Ostalo | Comments closed

Nastavu smo preselili na ekrane

Svakodnevne maksimalne napore  za realizaciju online nastave iz predmeta Kamerna muzika ulažu naši nastavnici i učenici. 

Dijelimo sa vama fotografije sa časova Kamerne muzike (srednja muzička škola) nastavnice Ide Muratagić:
🎹 klavirski trio (Anika Pavićević, Sofija Marković, Snežana Banović)
🎹 klavirski duo (Ivona Pajković, Ljubica Šoljaga)
🎹 klavirski duo (Manja Radoičić, Anja Sučić)


Posted in Ostalo | Comments closed

A, kako bi drugačije, nego kreativno!

Nastavnica Snežana Ćosović je prigodnom pjesmom, za koju je ona napisala muziku i tekst, a koja prati nastavni program, počela online nastavu.

Ovako je izgledao prvi zadatak za učenike Solfeđa iz klase Snežane Ćosović/Daliborke Koprivice, a uz riječi nastavnice Snežane Ćosović:

“Solfeđo online….Izazov, kako za djecu, tako i za mene 😀. Evo našeg prvog zadatka. Pjesmu će djeca naučiti po sluhu (svi su dobili zvučni zapis), zatim ritmički obraditi (tekstom i solmizacijom) i na kraju, uz pratnju instrumenta otpjevati solmizacijom (djeca sa duvačkog odsjeka će pjevati uz podršku melodije koju sam odsvirala na klaviru i u formi zvučnog zapisa poslala).”

Posted in Ostalo | Comments closed

Grupno muziciranje

Molimo roditelje naših učenika da se nastavnicima Horskog pjevanja i Orkestra jave putem njihovih mail adresa, u zavisnoti koji predmet učenik pohađa.

Horsko pjevanje: sasa.barjaktarovic@vasapavic.me

Gudački orkestar: irena.vukovic@vasapavic.me

Duvački orkestar: mesa.kerovic@vasapavic.me

Orkestar harmonika (IV-VI razred): almir.muratagic@vasapavic.me

Orkestar harmonika (VII-IX, I srednje): irena.merdovic@vasapavic.me

 

Posted in Ostalo | Comments closed

Osnovna muzička škola

Horsko pjevanje

❗️ Molimo sve roditelje i učenike da kontaktiraju nastavnika Sašu Barjaktarović putem mail-a sasa.barjaktarovic@vasapavic.me 

IV, V, VI razred

Johanes Brams: ”Uspavanka”

Snivaj dijete svu noć,
sad sanak će doć,
nek snova te let
u divan nosi svijet.

Laku noć, snivaj san,
novi svanut će dan.
Laku noć snivaj san,
novi svanut će dan.

Snivaj, spavaj, daj spi
dok majka ti bdi,
čuj tihani poj,
ti cvjetiću moj.

Laku noć, snivaj san,
novi svanut će dan.
Laku noć snivaj san,
novi svanut će dan.

 

VII, VIII, IX razred

”La Violetta”, anonimni kompozitor

Notni zapis i tekst kompozicije možete naći i na linku – “La Violetta”

 

Posted in Ostalo | Comments closed

Srednja muzička i baletska škola

Italijanski jezik 🇮🇹

I razred 

Uso dei verbi irregolari, uso delle preposizioni, leggere e tradurre

Pagina 55.,esercizio F. 2 “A che ora finisci?”
Poslušati više puta snimak, pa zatim samostalno čitati.
Snimak pomenutog dijaloga postavljen u vajber grupi za prvi razred.
Parole sconosciute:
dalle 19 alle 20- od 19 do 20h(zapamtiti da se uvijek tako kaže)
palestra-teretana
Verso le 8-oko 8
Vorrei andare al cinema-htio bih da idem u bioskop
Ma-ali
Nessuno-niko
Insieme-zajedno
Di nuovo – opet
L’ ultimo spettacolo-poslednje prikazivanje
Pronto-spreman
Više puta poslušati snimak, zatim pročitati i snimak poslati profesoru. Uraditi prevod istog dijaloga i proslijediti profesoru.
Anche fare esercizi F. 3/ F. 4


II razred 

-Ripasso della materia passata
-Uso dei tempi passati: passato prossimo/imperfetto
-Esercizi:
https://www.italianoinonda.net/e031.shtml

http://www.italianonline.it/passimp5.htm

Poslati snimak urađenih zadataka


Guarda il video e poi rispondi alle domande.
Pogledaj video, a zatim odgovori na pitanja.

1. Com’ era Sara da piccola?
2. Qual era il suo gioco preferito?
3. Com’ era il suo rapporto con sorella?
4. Dove di solito giocava con gli amici?

 

III razred

Gradi di aggettivo

Pogledati video koji sadrži precizna objašnjenja pomenute materije, nakon slušanja audio snimka na kome profesor objašnjava istu materiju.
Snimak je postavljen u grupi za 3. razred.

I gradi dell’aggettivo: comparativo e superlativo

Libro dello studente, pagina 71 e 72, fare tutti gli esercizi

Snimak urađenih zadataka proslijediti profesoru.

IV razred

Periodo ipotetico

Pogledati video koji sadrži precizna objašnjenja pomenute materije nakon preslušavanja pojašnjenja koje je profesor proslijedio učenicima u vidu audio snimka.

Il periodo ipotetico in italiano (realtà, possibilità, impossibilità e misto)

Libro dello studente, pagine 113,114 e 115

Naglašavam da se:
1. prvi tip hipotetičkih rečenica prevodi sa AKO
2. drugi sa KAD BI
3. i treći sa DA

Svaka hipotetička rečenica počinje sa SE i ovo je zapravo način kako to SE prevodimo u različitim rečenicama.

 

Posted in Ostalo | Comments closed

Osnovna baletska škola

Klasični balet

-baletski štap (plié, battement tendu, battement jeté, rond de jambe par terre, battement fondu, rond de jambe en l’air, petit battement i battement frappé, battement développé, grand battement)

Posted in Ostalo | Comments closed

Osnovna baletska škola

Parter – vježbe za razvijanje i jačanje stopala

Vježba 1️⃣
Sjedeći položaj sa ispruženim nogama i stopalima (kičma pod uglom od 90 stepeni u odnosu na noge). Protresti noge i stopala radi bolje cirkulacije i blagog zagrijavanja. Kruženje stopalima na spolja nekoliko puta, pa zatim u obrnutom smjeru. Prsti ka sebi (fleks) i od sebe (point) uz cilj da se palčevima dodirne pod. Ponoviti nekoliko puta. Obratiti pažnju da koljena budu ispružena tokom izvođenja. Po završetku malo protresti noge kako bi se mišići opustili.

Vježba 2️⃣
Zauzeti položaj svanasana (asanu iz joge).
Naizmjenično koračanje sa poluprsta na cijelo stopalo. Stopala se zagrevaju, istežu prsti i jačaju poluprsti. Završavamo sa lijevim stopalom na poluprstu, a desnim stopalom na cijelom stopalu. Istežemo ahilovu petu desne noge, što je jako bitno za kontrolu i snagu stopala. Potom desnu nogu udaljavamo unazad kako bi se povećala amplituda istezanja. Tokom izvođenja obratiti pažnju na disanje.
Sve ponoviti drugom nogom. Ispravljanje kičme, odnosno maksimalno prava leđa utiču na učinkovitije istezanje ahilove pete.
Sa obije pete spuštene na pod na kratko zadržati položaj svanasane. Stopala trebaju biti na blagom rastojanju, odnosno u širini kukova.

Vježba 3️⃣
Spustiti se u klečeći položaj, u kojem je gornji dio tijela poduprijet dlanovima u položaju tačno ispod ramena, vodeći računa da gornji dio tijela, uključujući i vratnu kičmu i lice, budu paralelnim sa podom. Stopala postaviti na poluprste. Sedalnim dijelom tijela (gluteus) sjesti na pete. U ovom položaju istežu se tabani i prsti, a jačaju poluprsti. Prste šake spustiti na pod ispred koljena – što predstavlja opuštanje prije nego što ponovimo pritisak gluteusom na pete.

Vježba 4️⃣
Položaj svanasane.
Desno stopalo oprezno postaviti na prste i prenositi težinu sa prstiju na ris i obrnuto (prenošenje težine se vrši kružno, zatim nazad – naprijed i u stranu od palca ka malom prstu i obrnuto). Ponavljati više puta u svim pravcima i na kraju maksimalno prenijeti težinu naprijed na ris.
Promjena noge. Sve ponoviti lijevim stopalom.
Obe noge postaviti na prste. Blago i oprezno saviti koljena kako bi se pojačao pritisak na ris.

Vježba 5️⃣
Ponoviti vježbu 3 uz dodatno izvijanje leđa unazad kako bi se povećao pritisak na pete, tj. istezanje tabana i poluprstiju.

Vježba 6️⃣
Sjedalnim dijelom tijela (gluteus) sjesti na pete, dok su stopala u potpuno ispruženom položaju (point). Rukama privlačiti desno koljeno ka grudima uz izuzetno držana leđa. Na ovaj način istežu se prsti i ris. Vježbu treba izvoditi oprezno i prema svojim mogućnostima.
Ponoviti sve drugom nogom.
Poduprijeti se rukama i izdići na oba risa. Ponoviti dva puta uz veliku koncentraciju.

Vježba 7️⃣
Duboki čučanj sa petama na podu. Ukoliko ahili nisu u toj mjeri istegnuti da se pete mogu spustiti na pod, ispod peta treba postaviti predmet (knjiga, materijal savijen u valjak i sl.) na koji se pete mogu osloniti, ali tako da se ostvaruje istezanje do granice bola. Takođe (za učenike/ce koji nemaju u potpunosti istegnute ahilove tetive), preporučuje se da se rukama pridržavaju za oslonac ispred sebe (poput noge od stola ili sl.), kako ih težina tijela ne bi vukla u nazad.
Ukoliko učenik/ca može spustiti pete na pod preporučuje se da stopala približava jedno ka drugom, dok se u potpunosti ne spoje – ova varijacija vježbe se izvodi za napredne učenike u cilju većeg istezanja. Položaj zadržati duže (oko 1 minut) uz smireno disanje.
Sjesti na pod sa ispruženim nogama i protresti ih kako bi se mišići opustili.
Saviti jednu nogu preko druge ispružene i rukama istezati prste i ris ka sebi (point), a zatim od sebe sa posebnom pažnjom na poluprste (fleks). Sve ponoviti drugim stopalom.
Saviti gornji dio tijela naprijed, tako da se položi na ispružene noge i šakama pritiskati prste stopala ka podu. Malo saviti koljena kako bi prstima stopala u ispruženom položaju (point) dodirnuli pod, a zatim zadržavajući prste na podu kolena ispružati.
Sjesti na pod sa ispruženim nogama i protresti ih kako bi se mišići opustili.

Posted in Ostalo | Comments closed