Jasna Mugoša

Mr. Jasna Mugoša diplomirala je  na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, 2003. godine, na odsjeku za filozofiju.  Magistrirala je 2008. godine na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, pod mentorstvom prof. dr Radovana Vukadinovića, gdje je odbranila rad na temu Etika u međunarodnim odnosima. Trenutno priprema doktorsku disertaciju, iz oblasti međunarodnih odnosa.

Profesorica je filozofije u Umjetničkoj školi osnovnog i srednjeg muzičkog  i baletskog obrazovanja “Vasa Pavić” i Umjetničkoj školi osnovnog i srednjeg muzičkog  obrazovanja za talente “Andre Navarra”, u  Podgorici. Pored toga je angažovana na predmetima filozofija, logika i etika u  Gimnaziji “25. maj” u Podgorici. Predavala je filozofiju, logiku, građansko obrazovanje i istoriju religije u Gimnaziji “Slobodan Škerović” u  Podgorici. Izvjesno vrijeme je radila kao novinarka u Radiju Crne Gore, NTV Montena i Radio-televiziji Crne Gore.

Završila je program obuke za nastavnike za predmete Evropska Unija i Evropske integracije (Zavod za školstvo, Podgorica) i obuku za nastavnike za predmet građansko obrazovanje: “Demokratija i obrazovanje” (Filozofski fakultet i Civitas Montenegro Centar, Nikšić).

Završila je kurs za novinare u organizaciji časopisa “Monitor”; “Školu dijaloga i demokratije” u organizaciji Nansen Dialogue Centre, Podgorica i Program ženskih studija, NVO “Anima” iz Kotora. Training course for young trainers in European and local youth activities; Programme “Youth in Action”, SEEYN, Sarajevo.

Članica je Centra za žensko i mirovno obrazovanje iz Kotora “Anima”, i ADP “Zid”Asocijacije za demokratski prosperitet.

Vrijeme rada sa učenicima: