Muzički saradnik

I razred

Opšteobrazovni predmeti:

Društvena grupa predmeta:

Prirodna grupa predmeta:

Stručno teorijski predmeti sa praktičnom nastavom:

Izborna nastava

II razred

Opšteobrazovni predmeti:

Društvena grupa predmeta

Stručno teorijski predmeti sa praktičnom nastavom:

Izborni predmeti:

III razred

Opšteobrazovni predmeti:

Stručno teorijski predmeti sa praktičnom nastavom:

Izborni predmeti:

IV razred

Opšteobrazovni predmeti:

Grupa stručnih predmeta:

Izborni predmeti: