Muzički izvođač – violončelista

II razred

Opšteobrazovni predmeti:

Društvena grupa predmeta:

Stručno teorijski predmeti sa praktičnom nastavom:

Izborna nastava

 

III razred

Opšteobrazovni predmeti:

Stručno teorijski predmeti sa praktičnom nastavom:

Izborna nastava