Muzički izvođač – saksofonista

II razred

Opšteobrazovni predmeti:

Društvena grupa predmeta:

Stručno teorijski predmeti sa praktičnom nastavom:

Izborna nastava

 

IV razred

Opšteobrazovni predmeti:

Prirodna grupa predmeta:

Stručno teorijski predmeti sa praktičnom nastavom:

Izborna nastava