Muzički izvođač – klavirista

I razred

Opšteobrazovni predmeti:

Društvena grupa predmeta:

Prirodna grupa predmeta:

Stručno teorijski predmeti sa praktičnom nastavom:

Izborna nastava

II razred

Opšteobrazovni predmeti:

Prirodna grupa predmeta:

Stručno teorijski predmeti sa praktičnom nastavom:

Izborni predmeti

III razred

Opšteobrazovni predmeti:

Stručno teorijski predmeti sa praktičnom nastavom:

Izborna nastava

IV razred

Opšteobrazovni predmeti:

Stručno teorijski predmeti sa praktičnom nastavom:

Izborni predmeti