Baletski Igrač

I razred

Opšteobrazovni predmeti:

Stručno teorijski predmeti sa praktičnom nastavom:

Izborna nastava