Prijemni ispit za Umjetničku školu za muziku i balet “Vasa Pavić”-Osnovno muzičko obrazovanje (PJ Danilovgrad)

Prijemni ispit za Umjetničku školu za muziku i balet “Vasa Pavić”-Osnovno muzičko obrazovanje (PJ Danilovgrad)

održaće se 14. juna  od 14:00-18:00

 

Pripremni čas za učenike koji će polagati prijemni ispit održaće se 13.juna u 10:00.

Pravo polaganja prijemnog ispita imaju učenici:

  • 2012. godište – Prvi razred devetogodišnjeg školovanja; 
  • 2011. i 2010. godište – Direktni drugi razred devetogodišnjeg školovanja; 
    Ponuđeni instrumenti: klavir, harmonika, gitara, violina, violončelo, flauta, klarinet, saksofon, truba, horna i trombon;
  • 2009. godište – Prvi razred šestogodišnjeg školovanja; 
    Ponuđeni instrument- tambura;
  • 2006. godište – Prvi razred trogodišnjeg školovanja; 
    Ponuđeni instrument: viola.  

Za polaganje prijemnog ispita  potrebno je popuniti prijavu, koja se nalazi u prostorijama škole. Kandidat neće imati pravo na polaganje prijemnog ispita ukoliko ne pristupi istom sa popunjenom prijavom. 

Kandidati  od 2006. do 2011. godišta su u  obavezi  da u prijavi navedu instrument koji žele da sviraju. 

Ukoliko učenik položi prijemni ispit, a bude ispod crte za instrument koji je odabrao,  imaće mogućnost da se upiše na odsjek na kojem ima slobodnog mjesta. 

                                                                                     

This entry was posted in Najave. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.