Obavještenje o polaganju popravnih i vanrednih ispita

Prijave za polaganje popravnih i vanrednih ispita treba predati od 14. do 18. avgusta 2017. godine u kancelariji sekretara škole od 08 do 12 sati.

Polaganje popravnih ispita će se održati od 21. do 25. avgusta 2017. godine. Raspored polaganja po predmetima biće naknadno objavljen.

This entry was posted in Najave. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.