Marko Prentić

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 15:45-18:00
  • utorak: 09:05-15:15
  • srijeda:  15:45-17:45
  • četvrtak: 09:00-15:15
  • petak: 11:30-14:30