Marko Prentić

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 16:45-18:45
  • utorak: 09:00-13:45; 17:00-19:00
  • srijeda:  16:45-18:45
  • četvrtak: 08:40-13:45
  • petak: 09:00-14:15