Marko Prentić

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 17:15-18:45
  • utorak: 07:45-15:20
  • srijeda:  16:30-18:30
  • četvrtak: 08:30-14:45
  • petak: 08:30-13:15