Bojan Đuković

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 09:15-12:15 PJ Golubovci
  • utorak: 08:45-11:05, 16:30-18:15
  • srijeda: 09:15-12:15 PJ Golubovci
  • četvrtak: 11:30-13:00, 15:45-17:45
  • petak: 10:00-13:00