Luigj Dedvukaj

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak; 12:20-13:05
  • srijeda: 13:10-13:55