Munevera Vučeković


Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 9.00-12.00
  • utorak: 10.00-12.15, 15.30-17.45
  • srijeda: 15.45-18.30
  • četvrtak: 9.00-11.45, 15.30-17.45
  • petak: 8.30-10.45