Irma Marković

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 10:15-14:30
  • utorak: 12:45-15:45, 19:00-19:30
  • srijeda: 10:15-16:00
  • četvrtak: 11:00-15:45, 19:00-19:30
  • petak: 12:00-15:15