Vladimir Drobnjak

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 14:25-19:15
  • srijeda: 14:25-19:15
  • četvrtak: 14:00-14:45
  • petak:14:00-18:00