Vili Ferdinandi

Vili Ferdinandi je rodjen 1951. godine u Titogradu (Podgorica), gdje je stekao osnovno i srednje muzičko obrazovanje. Muzičku akademiju je završio u Beogradu gdje je kasnije magistrirao na odsjeku za violinu i kamernu muziku. Usavršavao se u Kijevu (Ukrajina) kod profesora Gorohova i Klagenfurtu (Austria) kod profesora Rostala.

Dobitnik je više nagrada i priznanja: Nagrada iz fonda Marije Mihajlović za magistarski ispit iz violine, Nagrada Centra savremene umjetnosti, Decembarska nagrada grada Podgorice, Nagrada Udruženja kompozitora Crne Gore i druge.

Dugo godina je bio koncertmajstor Simfonijskog orkestra RTV CG. Pored toga, član je više kamernih ansambala.

Snimao je za RTV i gostovao po Evropi, Alžiru i Kolumbiji.

Djeluje kao solista, kamerni i orkestarski muzičar, a sada radi kao profesor violine i kamerne muzike u Muzičkoj školi u Podgorici. Napisao je više transkripcija i kadenca za violinu, kao i aranžmana za gudače.

U NVO Crnogorski Kamerni Orkestar je umjetnički direktor i dirigent.

Bavi se i Jazz sviranjem na violini u ansamblu ISHIJAZZ.

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 11:10-14:30
  • utorak: 09:15-11:30; 16:30-17:00
  • srijeda: 07:30-09:00; 11:30-13:00
  • četvrtak: 08:15-11:15; 14:50-17:00
  • petak: 09:20-10:50