Bojan Đuković

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 08:00-13:05, 16:30-18:00
  • utorak: 08:10-11:05, 16:30-19:15
  • srijeda: 08:00-13:00, 16:30-18:00
  • četvrtak: 16:30-19:15
  • petak: 08:10-11:05