Milena Konatar

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 17:30-20:50
  • utorak: 15:35-20:30
  • srijeda: 16:45-20:15
  • četvrtak: 15:30-20:00
  • petak: 16:30-20:30