Category Archives: Ostalo

Uspjesi Sima Šiševića na audicijama u Londonu

Simo Šišević, učenik 4 razreda Umjetničke škole za muziku i balet “Vaša Pavić”, na odsjeku za  klavir u klasi profesorice Anke Asanović postigao je zavidan uspjeh na audiciji na prestižnim  londonskim  konzervatorijima “Trinity Laban Conservatory of Music and Dance“ i „Royal College of Music“. Prošavši veoma zahtjevnu audiciju koja je održana 5. decembra 2016. godine […]

Posted in Ostalo | Comments closed

Festival mladih muzičara Mediterana

05-11.09.2016. Forli (Italija) U periodu od 05-11. septembra 2016. godine na Muzičkom festivalu mladih Mediterana u Forliju (Italija), učestvovalo je šest učenika Srednje muzičke škole „Vasa Pavić“ koji su položili audiciju za učešće na ovom festivalu u okviru Ljetnjih majstorskih kurseva koji su održani u Prizrenu, od.12 do 16. jula 2016.godine. Majstorske kurseve u Prizrenu […]

Posted in Ostalo | Comments closed

Rezultati prijemnih ispita za upis u pripremni razred odsjeka za balet

Odsjek za balet

Posted in Ostalo | Comments closed

Rezultati kvalifikacionih ispita za upis u prvi razred srednje muzičke škole

Smjer muzicki izvodjac Smjer muzicki saradnik

Posted in Ostalo | Comments closed

Rezultati prijemnih ispita za upis u pripremni, odnosno prvi razred osnovne muzičke škole

Godište 2004., solo-pjevanje Godišta 2006. i 2007. Godišta 2008. i 2009. Godište 2010.

Posted in Ostalo | Comments closed

Obavještenje o prijemnom ispitu za upis u pripremni razred na odsjeku za balet

Obavještavamo zainteresovane da će se prijavljivanje djece za upis u pripremni razred na odsjeku za balet vršiti od 01. do 15. juna. Za upis u pripremni razred na odsjeku za balet mogu se prijaviti djeca od devet godina (rođeni 2007). Provjera muzikalnosti i psihofizičke sposobnosti će se izvršiti 20-22. juna od 17:00-20:00. Rang lista primljenih […]

Posted in Ostalo | Comments closed

Tekst u dnevnom listu “Dan” o Simfonijskom orkestru mladih

MLADI MUZIČARI CRNE GORE I ALBANIJE UDRUŽIVANJEM OFORMILI SIMFONIJSKI ORKESTAR MLADIH     Odgovorili na izazov Spoj en­tu­zi­ja­zma i ta­len­ta mla­dih mu­zi­ča­ra i pre­div­nih kla­sič­nih me­lo­di­ja te­ško se mo­že pre­va­zi­ći. Na­ro­či­to ako pu­bli­ka ima pri­li­ku da uži­va u bo­gat­stvu zvu­ka i zvuč­nih bo­ja ko­je sa­mo sim­fo­nij­ski or­ke­star mo­že pru­ži­ti ka­da je u pi­ta­nju in­stru­men­tal­na mu­zi­ka. […]

Posted in Ostalo | Comments closed

Simfonijski orkestar mladih Crne Gore i Albanije

  Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“ priprema projekat pod nazivom „Simfonijski orkestar mladih Crne Gore i Albanije“. Projekat okuplja mlade muzičare, učenike muzičkih škola iz Crne Gore (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“ i Muzička škola Tivat) i Albanije (Muzička gimnazija „Jordan Misja“ i Univerzitet Arteve – Tirana, Muzička škola […]

Posted in Ostalo | Comments closed

Zimska škola gudačkog kvarteta

25.-30.01.2016. Od 25. do 30. januara 2016. u našoj školi se održava Zimska radionica gudačkog kvarteta. Radionicu vode članovi gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije  Jelena Dragnić, violina, Vladan Lončar, violina, Boris Brezovac, viola i Aleksandar Latković, violončelo. Radionica se održava u koncertnoj sali i biblioteci škole i u salama KIC-a “Budo Tomović”. Na radionici je prijavljeno osam kvarteta […]

Posted in Ostalo | Comments closed

Gostovanje Gulijana Hana

20.11.2015. U petak, 20. novembra školu je posjetio Guoliang Han, kineski flautista. Tom prilikom je održao majstorski kurs i imao susret sa nastavnicima flaute i direktorom škole. Posjeta školi ovog uglednog flautiste je realizovana u okviru njegovog programa gostovanja u Crnoj Gori ostvarenog  posredstvom ambasade Republike Kine u saradnji s lokalnim partnerima. Tokom svog boravka […]

Posted in Ostalo | Comments closed