Festival savremenog klavira „Forte piano” 2016 “Klavir u duhu folklora”

sa koncerta juznoslovenski kompozitori nadahnuti folklorom

Drugi festival savremene klavirske muzike “Fortepiano” koji organizuje naša škola u cilju afirmacije muzike XX i XXI vijeka među učenicima i nastavnicima naše škole bio je posvećen muzici nastaloj pod uticajem folklora i to u zemaljama istočne i jugoistočne Evrope. Posebno mjesto programa Festivala dato je mađarskom kompozitoru Beli Bartoku, kao centralnoj figuri nacionalnog pokreta XX vijeka koji je u svom stvralaštvu sjedinio elemente folklora i modernog muzičkog izraza prve polovine XX vijeka. Stvaralaštvu ovog kompozitora bile su posvećene dvije programske cjeline: “Bartok za djecu ” i “Bartok za mlade pijaniste”.
Koncert pod nazivom „Bartok za djecu“ bio je posvećen grupi didaktičko-metodičkih djela za djecu. U tu grupu djela svrstavaju se ciklusi „Za djecu“ (u dvije sveske), koji predstavlja autorove obrade uglavnom mađarskog i slovačkog folklora namijenjene početnicima i „Mikrokosmos“ (I-IV sveska) u kome je ovaj didaktički princip povezanosti rada na tehnici sa razvojem muzikalnosti kod djece kompozitor primijenio i rasporedio po uzlaznoj liniji kompoziciono-izvođačkih teškoća primjenjujući jezik muzike XX vijeka . Ovaj koncert je istovremeno skrenuo pažnju na Bartokovu metodu koja iako posjeduje nesumljive pedagoške i muzičke kvalitete , na žalost, ima zanemarljivu primjenjivost u našem sistemu obrazovanja.
Kompozicije iz ovih ciklusa svirali učenici osnovne muzičke škole u izboru svojih nastavnika.

Na drugom koncertu posvećenom stvaralaštvu Bartoka za mlade pijaniste, izvedeno je nekoliko kompozicija iz poslednje dvije sveske ciklusa „Mikrokosmos“ (V i VI) koje pred mladim izvođačima postavljaju ozbiljne pijanističke zahtjeve. Pored toga na programu su bile kompozicije: „Rumunske igre“ i Sonatina. Ove kompozicije su izveli učenici završnog razreda osnovne i srednje muzičke škole. Iako je kompozicija „Allegro barbaro“ bila planirana u programu ovog koncerta, ona nije i izvedena.

Na fonu folklora su takođe bila dva koncerta posvećena južnoslovenskim kompozitorima:“Obrade folklora kod južnoslovenskih kompozitora” i “Južnoslovenski kompozitori nadahnuti folklorom”. Program ovih koncerta je pokazao liniju razvoja južnoslovenskih kompozitora, koja se kretala od romantičarskog potvrđivanja nacionalnih identiteta ka postepenom osvajanju savremenih razvojnih kretanja u evropskoj muzičkoj avangardi. U korišćenju folklora predstavljene su kompozicije koje obrađuju folklor koristeći obaveznu harmonsku podlogu uz pokatkad uvodne i vezivne koponovane dijelove do upotrebe elemenata folklora ili stvaranje imaginarnog folklora za oblikovanje orginialnih muzičkih djela.

Na koncertu posvećenom obradama folklora učenici osnovne muzičke škole izvedli su kompozicije autora iz Crne Gore (Boro Tamindžić, Dejan Krdžić), Srbije (Stanojlo Rajičić, Marko Tajčević, Milan Mihajlović, Vasilije Mokranjac), Hrvatske (Ivo Lothka Kalinski, Lovro Županović), Slovenije (Marjan Kozina), Makedonije (Bojan Canev), Bugarske (P. Stojanov).

Korišćenje elemenata folklora i stvaranje imaginarnog folklora koji je oblikovan originalnim muzičkim sredstvima čuli smo u djelima istaknutih kompozitora iz Srbije (Vasilije Mokranjac, Marko Tajčević, Miloje Milojević i Stanojlo Rajčić), Hrvatske (Boris Papandopulo) i Bosne i Hercegovine (Vojin Komadina) u izvođenju učenika srednje muzičke škole.

Na ovom izdanju Festivala nastuplo je preko 50 učenika klavira osnovne i srednje muzičke škole, iz klasa 15 nastavnika klavira: Ivona Malešić, Ana Muratagić, Ida Muratagić, Tijana Joksimović, Jelena Krivokapić, Irma Marković, Biljana Milaković, Maja Mirković, Milanka Nikčević, Dragica Perović, Nina Perović, Anka Asanović, Lidija Skender, Nina Otašević, Marija Mihailović.

Poslednji događaj na Festivalu bio je posvećen promociji zbirci klavirskih djela savremenih kompozitora mlađe generacije pod nazivom “Klavirint“. Izbor autora i kompozicija je napravila mr Jelena Martinović Bogojević docent na Muzičkoj Akademiji na Cetinju. Ovu zbirku je pripredila u okviru naučno istraživačkog projekta Ministarstva nauke i Ministarstva kulture Crne Gore koji se realizuje na Muzičkoj Akademiji na Cetinju pod nazivom “Identitetski elementi u crnogorskoj muzičkoj umjetnosti kao osnova za razvoj multikulturalnosti i interkulturalnosti”.

Zbirka „Klavirint” se sastoji od pet djela savremenih crnogorskih autora: Aleksandra Perunovića, Nine Perović, Milivoja Pićurića, Marka Kovača, i Slobodanke Bobane Dabović. Promocija je realizovana u formi koncerta u prisustvu kompozitora. Medijaciju i razgovor s kompozitorima vodila je Jelena Martinović Bogojević koja je osvijetlila njihove stvaralačke portrete. Pored kompozitora koji su svirali svoja djela kao što su Nina Perović i Marko Kovač, na koncertu su učestvovali i pijanisti Novak Pavličić i Nikola Vučković.

Voditelj kroz Festivalske programe bila je Mira Popović, pomoćnica direktora, inicijatorka i koordinatorka ovog projekta, koja je svojim stručnim komentarima približila publici sadržaj programa.

Posted in Najave | Comments closed

Festival savremenog klavira „Forte piano” 2015. “Francuska muzika s početka XX vijeka”

mladi kralj

Ideja za organizovanjem festivala savremene klavirske muzike “Fortepiano”, potekla je iz potrebe da se učenici i nastavnici naše škole, koji su tradicionalno okrenuti proučavanju i izvođenju klasičnog repertoara, upoznaju sa klavirskom muzikom bližoj vremenu u kome žive, njenom estetikom i načinom izvođenja. U formiranju ove ideje bili smo ohrabreni saznanjem o sličnim projektima koji se organizuju u svijetu a odluku o organizovanju takvog događaja kod nas donijeli smo nakon učešća naših učenika na manifestaciji “Vikend savremenog klavira” koju organizuje Konzervatorijum “Frederik Šopen” u Parizu za područje tog grada.

Za temu prvog festivala odabrana je francuska muzika s početka XX vijeka, koja je na razmeđu epoha, iznjedrila nov, originalni muzički stil – impresionizam a kao suprotnost ovom složenom muzičkom jeziku impresionista i tzv. „nova francuska škola” koja se odlikovala jednostavnošću i više oslanjala na klasične i romantične uzore primjenjujući nova harmonska rješenja pod uticajem savremenih žanrova koji su se javili početkom XX vijeka. Ti stilovi u muzici bili su prezentovani izvođenjem muzike Kloda Debisija, tvorca muzičkog impesionizma, i Morisa Ravela, njegovog savremenika, s jedne strane, i Fransis Pulanka i Erik Satija, kao predstavnika nove francuske škole, s druge strane.

Nastavnice klavira, Anka Asanvoić, Lidija Skender, Dragica Perović, Nina Otašević odazvale su se ovoj inicijativi, učestvovale u izboru djela za koncert i pripremile svoje učenike. Tako su na koncertu pod nazivom „Impresionisti i nova francuska škola” izvedene kompozicije Kloda Debisija – „Little sheperd” (Simo Šišević), „Goolivogg`s cakes walk”(Matija Marković), Prelude no. 6 Lavine-excentric, II sv (Andija. Jovović), Prelude No.8 „La fille aux cheveux de lin” (Jovana Jaramaz), zatim Morisa Ravela, Sonatina br. 2 (Miljana Nikić i Đina Perazić) kao najistaknutijih predstvanika impresionizma. Iz grupe kompozitora nove francuske škole izvedene su kompozicije Francisa Pulanka, Valse Tyrolienne i Staccato iz svite „La Vilagoise” za djecu (Ena Begović), Nokturno br. 3 pod nazivom „Les cloches de Malines” (Kenan Kojić), Nokturno br. 7 a zatim i kompozicija Erik Satija “Valse du misterieux baiser dans l’oeil” i “Cancan Grand-Mondain”, iz ciklusa „La belle excentrique” za klavir četvororučno (Ana Pavićević i Ljubica Gavrilović).

U duhu francuske muzike s početka XX vijeka bio je i završni koncert koji su pripremili nastavnici i saradnici naše škole pod nazivom “Klavir u dvoje”. U duu četvororučno nastupili su Nikola Vučković i Davor Novak interpretirajući djelo Morisa Ravela „Moja majka guska” dok su Ana i Ida Muratagić izvele svitu za klavir četvororučno “Šest antičkih epigrafa” Kloda Debisija i Sonatu za klavir četvororučno Francisa Pulanka, čime je tema festivala bila sprovedena do kraja festivala .

Pored koncerata koji su odgovorili osnovnoj temi festivala predstavljeni su takođe odabrani radovi deset učenika kompozicije srednje muzičke škole “Vasa Pavić” iz klase Milivoja Pićurića, koji su otvorili prvo izdanje „Forte piano” festivala. Oni su komponovali muzičku bajku za naratora i klavir, po priči “Mladi Kralj” književnika Oskara Vajlda. Time je ostvarena namjera da se prikaže dio savremenog stvaralaštva najmlađe generacije kojoj na ovom polju tek predstoji dalja afirmacija. Ovaj koncert su realizovali autori kompozicija: Kenan Kojić, Olga Bredikhina, Veljko Vujović, Dragana Bulatović, Jovana Jaramaz, Dimitrije Todorović kao i učenici klavira srednje muzičke škole Miljana Nikolić, Ana Pavićević i Ljubica Gavrilović. Iako kompoziciju uče u okviru izbornog predmeta – Osnovi kompozicije i aranžiranja, učenici kompozicije su iznenadili stručnu javnost svojim savremenim jezikom i stoga dobili nepodijeljenu podršku i odobravanje publike nakon koncerta.

Stručni saradnik festivala je bila Tatjana Prelević, kompozitorka i profesorica kamerne muzike na Muzičkoj Akademiji u Hanoveru
( Njemačka).

Posted in Najave | Comments closed

Rezultati prijemnih ispita za upis u pripremni razred odsjeka za balet

Odsjek za balet

Posted in Ostalo | Comments closed

Rezultati kvalifikacionih ispita za upis u prvi razred srednje muzičke škole

Smjer muzicki izvodjac

Smjer muzicki saradnik

Posted in Ostalo | Comments closed

Rezultati prijemnih ispita za upis u pripremni, odnosno prvi razred osnovne muzičke škole

Godište 2004., solo-pjevanje

Godišta 2006. i 2007.

Godišta 2008. i 2009.

Godište 2010.

Posted in Ostalo | Comments closed

Prva nagrada za Nikolua Ševaljevića na Festivalu harmonike “Eufonija” u Novom Sadu 12-15.06.2016.

Internacionalni festival harmonike i kamerne muzike “Eufonija” u Novom Sadu održan je od 12. do 15. maja 2016. godine.

Nikola Ševaljević, učenik II razreda srednje muzičke škole u klasi profesorice Irene Merdović takmičio se u četvrtoj kategoriji i osvojio je prvu nagradu 91,4 poena i medalju.

Učesnike je ocjenjivao žiri u sastavu:Miljan Bjeletic (Srbija), Zoran Bozanic (Srbija), Borut Zagoranski(Hrvatska), Matija Zenzerović (Njemačka).

Posted in Nagrade | Comments closed

Andriji Jovoviću Prva nagrada na takmičenju “Petar Konjović” u Beogradu

Učenici četvrtog razreda klavirskog smjera naše škole Miljana Nikolić i Andrija Jovović sredinom maja ove godine nastupili su na 21. Medjunarodnom takmičenju “Petar Konjovič” u Beogradu u IV kategoriji.

Ovo renomirano takmičenje već više od dvije decenije karakteriše visok kriterijum ocjenjivanja kandidata i ograničen broj nagrada, pa je zbog toga uživa visoki renome među brojnim muzičkim konkursima regiona i Evrope.

U svim kategorijama takmičarskih disciplina, i predkategoriji dodeljuje se najviše šest nedjeljivih nagrada (jedna I, dvije II i tri III ) i šest diploma (za osvojeno VII, VIII, IX, X, XI i XII mesto.).

Andrija Jovović iz klase profesorice Lidije Skender za interpretaciju djela Betovena i Šopena nagrađen je Prvom nagradom a Miljana Nikolić iz klase profesorice Dragice Perović osvojila je Treću nagradu za izvođenje programa sastavljen od djela Baha, Betovena, Šopena i Lista.

Ovo je ujedno i prvi put da je učenik klavira škole “Vasa Pavić” dobio Prvu nagradu na takmičenju “Petar Konjović”, od njegovog prvog izdanja 1995. godine.

Andriji Jovović je odabran da svira i na Završnom koncertu takmičenja, među ostalim dobitnicima Prvih nagrada.

Posted in Nagrade | Comments closed

Uspjeh učenika gitare na “Nikšić guitar fest”

Poslije Muzičkog Festivala Mladih Crne Gore, održanog krajem aprila u našoj školi, učenici sa odsjeka gitare zadržali su “takmicarski duh”, te se nekoliko njih oprobalo i na Međunarodnom takmičenju gitarista “Nikšić guitar fest”, održanom 29.05.2016. u Tivtu.

Danilo Izgarević, učenik III razreda, iz klase profesora Petra Dobričanina, osvojio je I nagradu u I kategoriji.

Anja Vujačić i Matija Djukić, učenici V razreda iz klase profesora Borjana Radovića, podijelili su II nagradu u III kategoriji, dok I nagrada nije dodijeljena.

Vuk Sandić, učenik III razreda srednje škole, iz klase profesorice Bojane Brajović, osvojio je III nagradu u V kategoriji, dok je maturant Enes Alković, iz klase profesora Srđana Bulatovića, osvojio pohvalu u istoj kategoriji.

Takmičenje se odvijalo u VI kategorija. Prijavljene kandidate ocjenjivala su dva žirija. Žiri koji je ocjenjivao i naše učenike činili su: Danijel Cerović, Milena Vračarić, Đani Šehu (Sarajevo) i Bojana Brajović. U drugom žiriju su radili Neno Munitic ( Hrvatska), Mirela Mudreša, Dražen Joković i Goran Perišić.

Posted in Nagrade | Comments closed

Prva nagrada Maši Vujadinović na prvom festivalu “Vivo” 29.05.2016.

Maša Vujadinović, učenica prvog razreda Srednje muzičke škole “Vasa Pavić’” u Podgorici u klasi profesorice Ivane Pekić, osvojila je Prvo mjesto u trećoj kategoriji solo pjevača na Prvom Internacionalnom festivalu za mlade muzičare “Vivo” održanom 29.05. 2016. godine u Baru .

U okviru festivala takmičarski dio se odvijao u različitim disciplinama: kamerna muzika, vokalni ansambli i solo instrumenti.

Organizator festivala je Muzička škola “Petar II Petrović Njegoš”- Bar.

Posted in Nagrade | Comments closed

Uspjeh učenika gudačkog odsjeka na Festivalu gudača”Zlatne stepenice” u Valjevu 27-29.05. 2016.

Nakon uspjeha učenika klavirskog odsjeka u Beogradu i Tivtu početkom i sredinom maja, kraj maja 2016. godine bio je u znaku učenika gudačkog smjera. Oni su, predvođeni pedagozima Vilijem Ferdinandijem, Anom Perazić i Mladenom Popovićem, krajem mjeseca otputovali u Valjevo gdje je od 27. do 29. maja održan Prvi festival gudača “Zlatne stepenice” u organizaciji Muzičke škole “Živorad Grbić” a pod pokroviteljstvom Holandske ambasade u Srbiji.

Ovaj festival pokrenuli su violinski pedagozi valjevske škole, predvođen direktoricom Suzanom Radovanović-Perić, a cilj im je bio “objediniti svu trenutnu kreativnost na polju rada i afirmacije mladih umetnika-gudača, na prostoru bivče SFRJ, ukaže na visok izvođački potencijal umetnika najmladje generacije, ali i inspiriše neke nove inicijative na polju saradnje muzičkih obrazovnih institucija”.

Na festivalu su nastupili učenici Mateo Nicaj, Jovan Jovović, Miljan Stanišić, Dea Nicaj, Neda Stojkanović, Dušan Obrenović i Danilo Bujišić (violine) te Teodora Uskoković i Kosta Popovič (violončelo).

Prve nagrade osvojili su violončelista Kosta Popović iz klase profesora Mladena Popovića, Mateo Nicaj iz klase profesorice Ane Perazić, Jovan Jovović, Miljan Stanišić, Neda Stojkanović i Danilo Bujišić iz klase profesora Vilija Ferdinandija.

Druge nagrade dodijeljene su Dei Nicaj (klasa profesorica Ana Perazić) i Dušanu Obrenović (klasa profesor Marko Simović), a Teodora Uskoković iz klase prof. Jovane Timotijević osvojila je treću nagradu. Učenici su nastupli uz klavirsku pratnju korepetitora Davora Novaka i maturanta Andrije Jovovića.

Stručni žiri sastavljen od eminentnih pedagoga i solista kao što su Dejan Mihajlović, Maja Jokanović, Marko Josifovski, Mihal Budimski najbolje ocjene su dali Kosti Popoviću koji je zamalo podijelio nagradu Pobjednik kategorije, i Jovanu Jovoviću koji je za interpretaciju Mozartovog Koncerta G-dur nagradjen sa 100 poena.

Ipak, najveće priznanje na Festivalu gudača pripalo je našem profesoru i šefu katedre za gudačke instrumente, Viliju Ferdinandiju, čiji su učenici u Valjevu stopostotno nagrađeni prvim nagradama, te je proglašen za Najboljeg pedagoga takmičenja.

U konkurenciji od 64 profesora gudačkih instrumenata, među kojima su vrlo istaknuta imena poput Roberta Lakatoša, Dejana Mihajlovića, Gorana Kentere, Vitalija Guličuka i drugih, rad profesora Ferdinandija ocijenjen je kao najcjelovitiji i po uzrastu učenika najraznovrsniji, zašta je nagrađen vrijednim poklonom i diplomom.

Posted in Nagrade | Comments closed